Sådan bruger du designlinjen

Her kan du se, hvordan designlinjen skal bruges, og eksempler på, hvor man typisk kan komme til at lave fejl.

[Brug af logo] [Halveringsprincip - vandret] [Brug af farver] [Opslag i folder]

Brug af logoer

Designskabelon 9Rigtigt

Logoet optræder i blå eller hvid med de fire farver som baggrund.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designskabelon 10

Forkert

Der må ikke være en ramme om logoet.

Logoet må kun anvendes i sin oprindelige størrelse. Det må ikke trækkes eller klemmes.

Logoet skal anvendes i tilstrækkelig høj opløsning.

Der må ikke bruges skygger.

Logoet må ikke sættes i en boks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designskabelon 6Rigtigt

Mønt og navnetræk kan bruges hver for sig men skal stå på samme side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Designskabelon 7

Forkert

Brug ikke kun en del af logoet, her mangler mønten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designskabelon 8

Forkert

Brug ikke kun en del af logoet, her mangler navnetrækket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halveringsprincip - vandret

Designskabelon 1Rigtigt
Siden er delt i to lige store dele.

Mønt og navnetræk hænger sammen i logoet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designskabelon 2

Forkert

Siden er delt i tre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug af farver

Designskabelon 11Vær varsom med at bruge rød og grøn sammen.

Resultatet bliver sjældent godt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opslag i en folder

Designskabelon 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designskabelon 4Rigtigt

Her er halveringsprincippet brugt i en lodret halvering.
Det fylder den halve side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designskabelon 5Forkert


Billedet fylder ikke det halve af siden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del indhold