Grid

Her gælder halveringsprincippet og det dynamiske halveringsprincip

Halveringsprincip

Aak Side 460X220 Grid

I Aalborg Kommunes design gælder der et halveringsprincip, hvor man deler flader i lige store halvdele. 

Man kan også vælge slet ikke at dele, hvis man f.eks. ønsker at lade en farveflade eller et foto fylde hele fladen/dokumentet. 

Dynamisk halveringsprincip

For at skabe dynamik og bløde op i de stramme linjer som halveringspricippet danner, må man trække én flade ind over en anden flade (illustreret ved at
være +1/2). Hvor meget den ene flade skal trækkes ind over den anden, skal vurderes individuelt ift. det visuelle udtryk og indhold.

 

Del indhold

Downloadknap