Grid og komposition

Der skal altid opdeles i lige store dele

Regler

  • Hvis siden skal opdeles, arbejd i halveringer

Grid og kompositioner

Simple regler skal sikre maksimal sammenhæng og genkendelighed i alle designløsninger. Det gælder også grid og kompositioner. Overordnede kompositioner deles altid i lige store dele.

Man kan også vælge slet ikke at dele, hvis man f.eks. ønsker at sætte et billede eller en farveflade i helt format.

Grid

Elementplacering

Byvåben og navnetræk gerne må optræde adskilt men aldrig alene på samme flade. Byvåbnet må aldrig beskæres eller bruges som vandmærke.

Der findes en række simple regler for placering af byvåben, og navnetræk:

A. Når byvåben skal placeres adskilt fra navnetræk

Byvåbnet må opskaleres og placeres frit på den grafiske flade, hvor komposition, foto og tekst tillader det. Tag udgangspunkt i guiden på illustration A: Placer byvåbnet 1) centreret på midten af den totale flade eller 2) centreret på midten af en halveret flade.

Element 1

Illustration A

B. Når navnetræk optræder samlet (navnetræk og byvåben)

Navnetræk placeres med respektafstand som anvist på illustration B.

Vælg som udgangspunkt en venstre- eller højreplacering. Centrering er dog også en mulighed.

Element 2

Illustration B

C. Når navnetræk skal placeres adskilt fra byvåben

Navnetrækket placeres med respektafstand som anvist på illustration C.

Vælg som udgangspunkt en venstre- eller højreplacering. Centrering er dog også en mulighed.

Element 3

Illustration C

Del indhold