Logo

Byvåben og navnetræk må gerne adskilles men kun bruges i sine originale farver, former og proportioner

Samlet Logo Gennemsigtig Blå

Regler

  • Brug kun logoer, fra listen nedenunder
  • Logoet skal være i én af de fire farver. eller en gråtone
  • Byvåben og navnetræk må godt skilles ad, men aldrig stå alene

Download

Sortering:Alfabetisk
  DownloadByvaaben Gennemsigtig Blå
  DownloadNavntraek Gennemsigtig Blå
  DownloadSamlet Logo Gennemsigtig Blå
 Åbn mappeEps filer

Navnetræk

Aalborg Kommunes navnetræk er specialtegnet med udgangspunkt i typografien Alright Sans.

Navnetrækket må kun gengives som defineret i de originale filer og aldrig skrives eller opstilles på anden vis.

Der må naturligvis gerne stå Aalborg Kommune i en linje, når det skrives som en del af en overskrift eller brødtekst.

Byvåben

Selve byvåbnet optræder i en opdateret version: Som integreret del af en "mønt".

Det er nemt at afkode og nemt at arbejde med og det gør byvåbnet moderne uden at det mister sin vigtige myndighedsværdi.

Byvåben, farver og baggrunde

Vær særlig opmærksom på at vælge den farve til byvåbnet, der giver tydeligst gengivelse og bedst mulig sammenhæng til det øvrige design. På mørke eller urolige baggrunde anbefales det at bruge byvåbnet med gennemsigtig baggrund.

Byvåben i tre versioner

Aalborg Kommunes byvåben kan bruges
i tre grundversioner - helt afhængigt af
designbehov:

  1. Positiv version, med gennemsigtig baggrund
  2. Negativ version, med gennemsigtig baggrund
  3. Positiv version, uden gennemsigtig baggrund

Version 1 og 3 kan bruges i alle Aalborg Kommunes grundfarver alt efter behov og design. I version 3 skal selve illustrationen dog altid bevares i hvid.

Vælg frit mellem den positive og negative version med gennemsigtig baggrund for at opnå den tydeligste og bedste gengivelse på den aktuelle designopgave.

Prøv som udgangspunkt at bruge versionerne med gennemsigtig baggrund, og vælg den positive version uden gennemsigtig baggrund, hvis de andre giver problemer.

Hierarki

Byvåbnet er Aalborg Kommunes visuelle markør, og det må derfor aldrig stilles i direkte forbindelse med service-, institutions- eller forvaltningsnavn.

Navnetræk og byvåben sammenstilles som samlet navnetræk eller adskilles, så byvåbnet sættes frit efter de foreskrevne retningslinjer.

Service-, institutions- eller forvaltningsnavn anføres så vidt muligt som store og tydelige overskrifter (sat i Alright Sans), når de er afgørende for budskab, kontekst eller brugerbehov. Hvis service-, institutions- eller forvaltningsnavn er uvæsentligt for brugerne, bør det helt udelades, så Aalborg Kommune blot fremtræder som logisk afsender.

Logo

Aalborg Kommunes logo er en sammenstilling af byvåbenet og navntrækket.

Størrelsesforhold og afstande er nøje afstemt og det er derfor ikke tilladt at justere, rotere eller på andre måde ændre logoet.

 

Del indhold