Logo

Aalborg Kommunes logo er sammensat af Aalborg-mønten og navnetrækket

Logo

Aak Banner 460X220 Logo

Logoet består af

  • Aalborg-mønten med byvåben
  • Aalborg Kommune som navnetræk.

Logoet kan suppleres med DNA byline: ”Vi udvikler os sammen”

Aalborg Kommunes logo er en vigtig del af den visuelle identitet.
Logoet må kun gengives som defineret i de originale filer, og må aldrig skrives eller opstilles på anden vis.

Størrelsesforhold og afstande er nøje afstemt, og det er derfor ikke tilladt at justere, rotere eller på andre måde ændre logoets form eller proportioner.

Aalborg-mønten 2.0

Aalborg-mønten har i kraft af byvåbnet en særlig identitetsskabende
rolle i forhold til at positionere Aalborg Kommune som myndighed.

Aalborg-mønten er strammet op og rentegnet i forbindelse med designlinje 2.0. I forbindelse med, at der laves nye layouts, eller gammelt materiale fornyes, kan Aalborg-mønten version 2.0 indfases.

Massiv og transparent mønt

Aalborg-mønten kan bruges i to grundversioner alt afhængigt af
designbehov enten med transparent baggrund eller med massiv baggrund.

Adskilt placering

Aalborg-mønten kan fritstilles, og tages væk fra den faste opstilling med navnetrækket. Aalborg-mønt og navnetræk skal dog altid være synlig på samme flade, og det skal altid fremtræde klart og tydeligt i forhold til baggrunden.

Når Aalborg-mønten og logo bruges adskilt fra hinanden, skal størrelsesforholdet mellem mønt og navnetræk ikke nødvendigvis følges, der kan godt være forskel - alt efter behov.

Aak Banner 460X220 Logo2

Print alle punkter

Del indhold

Downloadknap